transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Processuella handläggningsformer – Muntlighet, skriftlighet och ny teknik

Författare och institution:
Eric Bylander (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Rhetorica Scandinavica, ( 31 ) s. 60-64
ISSN:
1397-0534
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Processrätt
Postens nummer:
49833
Posten skapad:
2007-09-25 11:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007