transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Muntlighet vid domstol i Norden – En exposé

Författare och institution:
Eric Bylander (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Muntlighet vid domstol i Norden – En rättsvetenskaplig, rättspsykologisk och rättsetnologisk studie av presentationsformernas betydelse vid domstol i Norden, s. 19-45
ISBN:
91-7678-593-9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Iustus förlag
Förlagsort:
Uppsala
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Processrätt
Postens nummer:
49829
Posten skapad:
2007-09-25 11:36
Posten ändrad:
2010-02-15 19:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007