transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[New agents against atherosclerosis tested. Alarming findings, ACAT inhibitors seem to have proatherogenic effects]

Författare och institution:
Olov Wiklund (Wallenberglaboratoriet & Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Lakartidningen, 103 ( 43 ) s. 3270
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Acetates/adverse effects, Animals, Atherosclerosis/chemically induced/*prevention & control/ultrasonography, Cholesterol, LDL/blood, Coronary Arteriosclerosis/chemically induced/*prevention &, control/ultrasonography, Humans, Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase Inhibitors/administration &, dosage/therapeutic use, Indoleacetic Acids/adverse effects, Risk Factors, Sterol O-Acyltransferase/antagonists & inhibitors, Sulfonic Acids/adverse effects, Treatment Outcome, Ultrasonography, Interventional
Postens nummer:
49821
Posten skapad:
2007-09-25 11:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007