transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Legal aspects of cross-border rehabilitation to work

Författare och institution:
Thomas Erhag (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
European Journal of Social Security, 7 ( 2 ) s. 139-166
ISSN:
1388-2627
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
49812
Posten skapad:
2007-09-25 11:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007