transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Solid as a rock? : an ethnographical study of the management of rock-carvings

Författare och institution:
Anders Gustafsson (Institutionen för arkeologi och antikens kultur); Håkan Karlsson (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
Publicerad i:
Current Swedish archaeology, 12 s. 23-40
ISSN:
1102-7355
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi, nordeuropeisk
Postens nummer:
49759
Posten skapad:
2007-09-24 22:43
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007