transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Wild plants in Bantu languages: Names and uses

Författare och institution:
Karsten Legère (Institutionen för orientaliska och afrikanska språk); Christina Thornell (Institutionen för orientaliska och afrikanska språk)
Publicerad i:
Africa - A mosaic of languages, 18 - 20 October 2006, Vienna, s. 1 (A1)
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
African languages, plant names in Kwangali, Mpiemo and Vidunda, documentation, data analysis, noun classes
Postens nummer:
49743
Posten skapad:
2007-09-24 20:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007