transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Osteology and Greek sacrificial practice

Författare och institution:
Robin Hägg (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
Publicerad i:
Ancient Greek cult practice from the archaeological evidence : proceedings of the Fourth International Seminar on Ancient Greek Cult, organized by the Swedish Institute at Athens, 22-24 October 1993. Edited by Robin Hägg (Skrifter utgivna av Svenska institutet i Athen, 8o, 15), s. 49-56
ISBN:
91-7916-036-0
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi,klassisk
Postens nummer:
49720
Posten skapad:
2007-09-24 18:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007