transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Potnia : deities and religion in the Aegean bronze age : proceedings of the 8th International Aegean conference / 8e Rencontre égéenne internationale, Göteborg, Göteborg University, 12-15 April 2000 (Aegaeum, 22)

Redaktör(er):
Robert Laffineur (-); Robin Hägg (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
ISBN:
0776-3808
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Université de Liège
Förlagsort:
Liège
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi,klassisk
Postens nummer:
49719
Posten skapad:
2007-09-24 18:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007