transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tron kan förflytta berg. Tredjepersoneeffekter och politisk kommunikaiton

Författare och institution:
Bengt Johansson (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Paper presenterat vid den 14:e nordiska konferensen för medie- och kommunikationsforskning, Kungälv, Sverige (1999), s. 15
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
1999
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Postens nummer:
49680
Posten skapad:
2007-09-24 15:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007