transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

I skuggan av riksdagsvalet. Lokala medievalrörelseroch andra rangens val.

Författare och institution:
Bengt Johansson (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
18:e nordiska konferensen för medie- och kommunikationsforskning, Helsingfors, Finland, s. 17
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Postens nummer:
49664
Posten skapad:
2007-09-24 15:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007