transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hushållsvetenskap & Co (Helena Shanahan)

Författare och institution:
Marianne Pipping Ekström (Institutionen för mat, hälsa och miljö); Helena Åberg (Institutionen för mat, hälsa och miljö); Kerstin Bergström (Institutionen för mat, hälsa och miljö); Hillevi Prell (Institutionen för mat, hälsa och miljö)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Forskningsrapport / Institutionen för mat, hälsa och miljö (MHM), ISSN 1654-1634; nr 2007:39
ISBN:
978-91-976784-1-4
Antal sidor:
200
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Livsmedelsvetenskap ->
Hushålls- och kostvetenskap
Postens nummer:
49642
Posten skapad:
2007-09-24 15:05
Posten ändrad:
2015-11-02 15:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007