transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vems är ansvaret? Om journalistiskt ansvarsutkrävande och dess mekanismer

Författare och institution:
Bengt Johansson (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
I mediernas våld? En antologi frå¨n kommittén om hot och våld mot förtroendevalda, s. 12
ISBN:
91-38-22447-X
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Fritzes offentliga publikationer
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Postens nummer:
49641
Posten skapad:
2007-09-24 15:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007