transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Svenskt och finskt i kommunerna

(Human

Redaktör(er):
Henry Bäck (Förvaltningshögskolan); Nina Granqvist (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS)); Siv Sandberg (-); Susan Sundback (-)
ISBN:
1401-7199
Antal sidor:
357
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Hur förhåller sig svenskspråkiga i Finland och finskspråkiga i Sverige till sina språkfränder, och hur förhåller de sig till kommuner de lever i? Detta är den övergripande fråga som den här rapporten från Förvaltningshögskolan söker besvara. Svaret har betydelse för aktuella diskussioner i de båda länderna, diskussioner som rör de två språkgrupperna, men det har också betydelse för diskussionen om en mångkulturell demokratisk välfärdsstat. Materialet för undersökningen har samlats in med hjälp av bidrag från finländska och svenska forskningsfinansiärer inom ramen dör det flervetenskapliga forskningspogrammet "Svensk i Finland" - Finsk i Sverige". De medverkande forskarna representerar Förvaltningshögskolan och Centrum för forskning om offentlig sektor vid Göteborgs Universitet samt Institutionen för offentlig förvaltning vid Åbo Akademi.

Förvaltningshögskolan som ansvarar för det av European Association for PubliC Administration Accrediation ackrediterade förvaltningsprogrammet har också en i Sverige unik forskarutbildning i Offentlig förvaltning. I denna sätts ett särskilt fokus på kommunal och regionalpolitik, ekonomi och organisation. Forskning om etniska kategoriers och gruppers relation till den lokala statsmakten är ett viktigt tema i denna forskning.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Nyckelord:
apråkpolitik, välfärdspolitik, deltagande
Ytterligare information:
Postens nummer:
49562
Posten skapad:
2007-09-24 11:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007