transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ledarskap i framgångsrika tidningsföretag. Förutsättningar för en kulturhistorisk analys av tidningsledning och tidningsledare i svensk landsortspress under 1900-talet

Författare och institution:
Monika Djerf-Pierre (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Paper presented at the 18th Nordic Conference on Media and Communication Research at Helsinki,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Ledarskapets betydelse för företags och andra organisationers framgång är ett av de äldsta och mest utforskade problemområdena i organisationsforskningen. I mediehistorisk forskning har dock tidningsledarskapet i sig sällan stått i centrum för intresset och när tidningsledare beskrivs handlar det ofta om berättelser om ”legendariska” chefredaktörer som på olika sätt blivit symboler för sina tidningar. Kritiska eller teoriutvecklande ansatser tillhör undantagen. Projektet Ledarskap i framgångsrika tidningsföretag har som syfte att beskriva tidningsledarskapets roll, förutsättningar och förändring i svensk landsortspress i ett historiskt perspektiv. Avsikten är att förena en kulturhistorisk och organisationsteoretisk ansats i analysen av tidningsledarnas och tidningsledningens historia i svensk landsortspress. Projektets syfte är inte att hitta en generell modell för ”framgång”, utan snarare att förstå medieföretagen och tidningsledningen inifrån i sina specifika historiska kontexter. Att utgå från ett symboliskt/tolkande perspektiv innebär att flera av nyckelbegreppen i management- och ledarskapsforskningen måste problematiseras och kanske omdefinieras, som t ex ledarskap, strategi, mål, framgång osv. I detta paper diskuteras de 1) teoretiska och 2) metodologiska förutsättningarna och utgångspunkterna för en sådan kulturorienterad analys av tidningsledare och tidningsledarskap i svensk landsortspress.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
Local press, leadership, newspaper management, media history, media organizations, organization culture
Postens nummer:
49540
Posten skapad:
2007-09-24 10:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007