transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hiv-risktagande bland MSM

Författare och institution:
Ronny Tikkanen (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Nationella folkhälsostämman 1999, Folkhälsoinstitutet Stockholm,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
1999
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
49518
Posten skapad:
2007-09-24 08:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007