transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Looking for Sexual Compatibility: Experiences among Swedish men in visiting Internet gay chat rooms

Författare och institution:
Ronny Tikkanen (Institutionen för socialt arbete); Michael W. Ross (-)
Publicerad i:
CyberPsychology and Behaviour, 3 s. 605–616
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Postens nummer:
49513
Posten skapad:
2007-09-24 08:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007