transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Från rum till mellanrum". Att utveckla sin kompetens i socialt arbete

Författare och institution:
Bo Forsén (Institutionen för socialt arbete); Lasse Fryk (Institutionen för socialt arbete)
ISBN:
91-7201-304-4
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Socialstyrelsen
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
1998
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
49459
Posten skapad:
2007-09-23 19:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007