transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Needs assessed by psychiatric health care and social services in a defined cohort of clients with mental disabilities.

Författare och institution:
L Jansson (-); Karin Sonnander (Institutionen för socialt arbete); F-A Wiesel (-)
Publicerad i:
Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci, 255 s. 57-64
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
49456
Posten skapad:
2007-09-22 19:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007