transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A Psychometric Evaluation of a Swedish Version of The Reiss Screen for Maladaptive Behavior

Författare och institution:
C Gustafsson (-); Karin Sonnander (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Journal of Intellectual Disability Research, 46 ( 3 ) s. 218 - 229
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
49451
Posten skapad:
2007-09-22 19:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007