transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A model of communication contributing to sustainable development

Författare och institution:
Christina Thornell (Institutionen för orientaliska och afrikanska språk); Carl E. Olivestam (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik)
Publicerad i:
Structures of vulnerability: Mobilisation and resistence, s. 162-163
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
Nyckelord:
kommunikationsmodell
Postens nummer:
49449
Posten skapad:
2007-09-21 18:25
Posten ändrad:
2007-10-23 17:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007