transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Central African Republic: language situation

Författare och institution:
Christina Thornell (Institutionen för orientaliska och afrikanska språk)
Publicerad i:
The encyclopedia of language and linguistics, 2 s. 275-279
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga språk ->
Afrikanska språk
Nyckelord:
Centralafrikanska Republiken, språksituation, sango
Ytterligare information:
The encyclopedia of language and linguistics 2nd edition ISBN: 0-08-044299-4
Postens nummer:
49448
Posten skapad:
2007-09-21 18:13
Posten ändrad:
2011-06-29 11:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007