transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Policy Instruments to Deal with Climate Change

Författare och institution:
Thomas Sterner (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi)
Publicerad i:
Global Environmental Studies, ( 2 )
ISSN:
1880-7143
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
49428
Posten skapad:
2007-09-21 16:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007