transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Does Market Liberalisation Increase Total Factor Productivity: Evidence from the Manufacturing Sector in Zimbabwe

Författare och institution:
Dick Durevall (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Hans Bjurek (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Journal of Southern African Economies, 26 ( 3 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
49411
Posten skapad:
2007-09-21 15:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007