transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Introduction

Författare och institution:
Henry Bäck (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
H. Bäck, H. Heinelt, A. Magnier (eds), The European mayor,
ISBN:
978-3-531-14574-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
VS Verlag für Sozialwissenschaften
Förlagsort:
Wiesbaden
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
(Book:) With this book we aim at describing and analysing the selection, daily life, networks and values of local top political leaders in seventeen European countries. The empirical nourishment to the investigation into town halls across Europe is a survey conducted in 2003 with mayors and corresponding top local political leaders. The data covering responses from 2700 leaders is a unique and rich material allowing descriptions and analyses pursuing a number of lines of inquiry.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Nyckelord:
Europe, government, political systems and organisations, communities
Ytterligare information:
For the full book, see GUP 42524
Postens nummer:
49307
Posten skapad:
2007-09-21 10:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007