transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tumor necrosis factor gene polymorphism and cardiac allograft vasculopathy

Författare och institution:
Lisa Ternström (Hjärt-kärlinstitutionen); Anders Jeppsson (Hjärt-kärlinstitutionen); Anne Ricksten (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk kemi/transfusionsmedicin); Folke Nilsson (Hjärt-kärlinstitutionen)
Publicerad i:
J Heart Lung Transplant, 24 ( 4 ) s. 433-8
ISSN:
1053-2498 (Print)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
BACKGROUND: Cardiac allograft vasculopathy (CAV) limits survival after cardiac transplantation. Tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) may be a key factor in the development of CAV. Two bi-allelic polymorphisms associated with high TNF-alpha production have been identified in the TNF gene locus, TNFA1/2, at position -308 and TNFB1/2 at +252. We hypothesized that recipient TNFA2 and TNFB2 homozygosity is associated with the development of CAV after heart transplantation. METHODS: TNF gene polymorphisms were analyzed by multiplex fluorescent solid-phase mini-sequencing in 70 cardiac transplant recipients. Recipients homozygous for TNFA2 or TNFB2 (Group A, n = 29) were compared with recipients heterozygous or homozygous for TNFA1 and TNFB1 (Group B, n = 41). Coronary arteriography was performed annually or when indicated. Cumulative freedom from CAV and survival was calculated according to the Kaplan-Meier test. RESULTS: Mean follow-up was 3.8 +/- 0.3 years. In Group A, 11 of 29 recipients (38%) developed CAV compared with 9 of 41 (22%) in Group B (p = 0.12). Cumulative freedom from CAV at 3 years was 42% in Group A and 80% in Group B (p = 0.043). In Group A, 11 of 29 recipients (38%) died during follow-up compared with 4 of 41 (10%) in Group B (p = 0.006). Cumulative survival at 3 years was 72% in Group A and 93% in Group B (p = 0.003). CONCLUSIONS: The results suggest that TNFA2 and TNFB2 allele homozygosity is associated with cardiac allograft vasculopathy and mortality in heart transplant recipients.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Nyckelord:
Adult, Coronary Angiography, Coronary Arteriosclerosis/*blood/etiology/radiography, Coronary Vessels/*pathology, Female, Follow-Up Studies, Gene Frequency, Genetic Markers, Graft Rejection/blood/prevention & control, Graft Survival/genetics, Heart Transplantation/*adverse effects/mortality, Humans, Immunosuppressive Agents/therapeutic use, Male, Middle Aged, Polymerase Chain Reaction, *Polymorphism, Genetic, Prospective Studies, Survival Rate, Transplantation, Homologous, Tumor Necrosis Factor-alpha/biosynthesis/*genetics
Postens nummer:
49287
Posten skapad:
2007-09-21 09:54
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007