transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bone graft in a patient with systemic matocytosis.

Författare och institution:
Andreas Thor (-); Victoria Franke Stenport (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna & Odontologiska institutionen); Åsa Boström (-); Lars Rasmusson (Odontologiska institutionen, Avdelningen för oral och maxillofacial kirurgi)
Publicerad i:
Clinical Implant Dentistry and Related Research, 7 s. 79-86
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Biomaterial
Postens nummer:
49244
Posten skapad:
2007-09-21 08:35
Posten ändrad:
2010-01-26 12:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007