transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Preserved pelvic circulation after stent-graft treatment of complex aortoiliac artery aneurysms: a new approach

Författare och institution:
M. Delle (-); Lars Lönn (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiologi); Urban Wingren (Hjärt-kärlinstitutionen); L. Karlstrom (-); H. Klingenstierna (-); Bo Risberg (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); P. Grahn (-); U. Nyman (-)
Publicerad i:
Journal of endovascular therapy, 12 ( 2 ) s. 189-95
ISSN:
1526-6028 (Print)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
PURPOSE: To describe an endovascular technique that allows stent-graft treatment of aortoiliac aneurysmal disease affecting both common iliac arteries (CIA), with maintenance of pelvic circulation on one side. TECHNIQUE: For patients with aortoiliac aneurysms, both common femoral arteries (CFA) were surgically exposed. One internal iliac artery (IIA) was initially embolized with coils. A bifurcated stent-graft main body was deployed with the proximal end just below the renal arteries. On the ipsilateral side, the stent-graft limb was extended 3 cm beyond the orifice of the embolized IIA into the external iliac artery (EIA) using stent-graft limb extenders. On the contralateral side, the stent-graft limb was deployed so that the distal end was 10 to 15 mm proximal to the patent IIA orifice. Via a left brachial artery access, the IIA was catheterized, and stent-grafts were deployed from the distal end of the contralateral AAA stent-graft limb into the IIA. A femorofemoral crossover graft provided circulation to the leg ipsilateral to the IIA stent-graft, and the EIA on the same side was ligated. The technique can also be modified to treat isolated bilateral CIA aneurysms. CONCLUSIONS: By extending the distal aspect of the stent-graft into an IIA, bilateral CIA aneurysms can be excluded while preserving pelvic circulation on one side.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Angioplasty/*methods, Aortic Aneurysm, Abdominal/complications/radiography/*surgery, Follow-Up Studies, Humans, Iliac Aneurysm/complications/radiography/*surgery, Pelvis/*blood supply, *Stents, Treatment Outcome
Postens nummer:
49146
Posten skapad:
2007-09-20 15:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007