transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Development and verification of a multiple regression downscaling model for monthly temperature in Sweden, in "Preliminary analysis and statistical downscaling of monthly temperature in Sweden"

Författare och institution:
Deliang Chen (Institutionen för geovetenskaper); Y. Chen (-)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Klimatforskning
Ytterligare information:
Report C16, Earth Sciences Centre, University of Gothenburg, Sweden, 41-55.
Postens nummer:
49113
Posten skapad:
2007-09-20 15:00
Posten ändrad:
2007-09-20 15:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007