transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Temporal and spatial variability of precipitation in Sweden over the 1890-1990 interval

Författare och institution:
A. Busuioc (-); Deliang Chen (Institutionen för geovetenskaper); C. Hellström (-)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Klimatforskning
Ytterligare information:
Report C19, Earth Sciences Centre, University of Gothenburg, Sweden, 46 pp
Postens nummer:
49110
Posten skapad:
2007-09-20 14:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007