transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Airplane emission, ice clouds, and the regional climate of Sweden,

Författare och institution:
K. Wyser (-); Deliang Chen (Institutionen för geovetenskaper)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Klimatforskning
Ytterligare information:
Proceedings of the International Symposium on Climate Change (ISCC) (Beijing, China, 31 March -3 April 2003), WMO/TD-No.1172, 100-103.
Postens nummer:
49084
Posten skapad:
2007-09-20 14:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007