transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Torvmarker som klimatregulatorer under fanerozoikum

Författare och institution:
Lars Franzén (-); Deliang Chen (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
Svensk Geografisk årsbok, s. 42-57
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1995
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Klimatforskning
Postens nummer:
49034
Posten skapad:
2007-09-20 13:27
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007