transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

”Från Rådgifvare till Chick-lit. Den romantiska berättelsens förändringar”

Författare och institution:
Lisbeth Larsson (Litteraturvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Den litterära textens förändringar. Studier tillägnade Stina Hansson, red Stefan Ekman, Mats Malm, Lisbeth Stenberg, s. , s 80-87
ISSN:
ISBN 978-91-7139-793-5
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Artikeln diskuterar den populära romantkllitteraturens karaktär under postmodernismen - i relation till den historiska utvecklingen.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
rådgivare, romantik, chicklit, genus
Postens nummer:
49030
Posten skapad:
2007-09-20 13:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007