transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Apparent thermal diffusivity in soil: Estimation from thermal records and suggestions for numerical modeling

Författare och institution:
Deliang Chen (Institutionen för geovetenskaper); J. Kling (-)
Publicerad i:
Physical Geography, 17 ( 5 ) s. 419-430
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1996
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Fysisk geografi
Postens nummer:
49014
Posten skapad:
2007-09-20 13:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007