transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

En berättelse om slash

Författare och institution:
Lisbeth Larsson (Litteraturvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Kulturstudier i Sverige, s. s 39-54
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Artikeln diskuterar den kulturanalytiska teorins utveckling
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
kulturanalys, genus, Victoria Benedictsson
Ytterligare information:
Kulturstudier i Sverige, red Bodil Axelsson, Johan Fornäs ISBN: 978-91-44-01999-4 http://ncom.nordicom.gu.se/ncom/research/kulturstudier_i_sverige(57415)/
Postens nummer:
49004
Posten skapad:
2007-09-20 13:07
Posten ändrad:
2011-06-28 10:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007