transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Consumer Socialization Revisited

Författare och institution:
Karin M. Ekström (Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK))
Publicerad i:
Research in Consumer Behavior, ed. Russell W. Belk., 10 s. 71-98
ISSN:
0885-2111
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Consumer science
Postens nummer:
48940
Posten skapad:
2007-09-20 11:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007