transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Chefskap och generationsskifte

Författare och institution:
Rikard Eriksson (Företagsekonomiska institutionen); Ewa Wikström (Företagsekonomiska institutionen, Studier av organisation och samhälle)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
FE-rapport (online), ISSN 1403-3704; nr 2002:393
Publikationstyp:
Rapport
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Studien kartlägger uppfattningar om chefskap som olika generationer chefer är bärare av samt formar. Syftet är även att generera frågeställningar till en fördjupad studie av chefskap och generationsskifte. Resultaten från pilotstudien visar att det finns tre tema som framträder centrala: Makt. Chefer från olika generationer skiljer sig både i uppfattning om och i möjligheten att utöva makt. Mångfald. Chefer från olika generationer skiljer sig i uppfattningen om att arbeta med olikheter och exempel på olikhet är etnisk bakgrund eller utbildningsnivå. Genus. Chefer från olika generationer har olika uppfattning om att arbeta med män och kvinnor. Begreppet generationsskifte handlar dels om hur chefer i olika åldrar beskriver sig som lika och olika i sina sätt att praktisera och tala om chefskap. Generationsskifte berör även hur chefer talar om förändringar av sitt värv i termer av nydaning och utveckling. Utifrån analysen av generationsskifte har tre grundläggande teman vunnits som på ett fruktbart sätt kan knytas till chefskap och generationsskifte i föreliggande studie. Det första berör kulturell produktion och reproduktion av chefskap. Det andra hur äldre och yngre chefer kommunicerar. Det tredje temat handlar om ålder och kulturella preferenser.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Electronic commerce; investment sequencing; cornerstones of profitability; customer
Postens nummer:
48935
Posten skapad:
2007-09-20 11:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007