transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The influence of the North Atlantic Oscillation on the regional temperature variability in Sweden: spatial and temporal variations

Författare och institution:
Deliang Chen (Institutionen för geovetenskaper); C. Hellström (-)
Publicerad i:
Tellus, 51A ( 4 ) s. 505-516
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Klimatforskning
Postens nummer:
48912
Posten skapad:
2007-09-20 09:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007