transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

New Technology, New Companies, New Business Environments and New Internationalization Processes?

Författare och institution:
Jan-Erik Vahlne (Företagsekonomiska institutionen, Lärande och förändring)
Publicerad i:
Critical Perspectives on Internationalization,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Pergamon
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
48904
Posten skapad:
2007-09-20 09:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007