transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A comparison of climate change scenarios for Sweden based on statistical and dynamical downscaling of monthly precipitation

Författare och institution:
C. Hellström (-); Deliang Chen (Institutionen för geovetenskaper); Christine Achberger (Institutionen för geovetenskaper); J. Räisänen (-)
Publicerad i:
Climate Research, 19 s. 45-55
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Klimatforskning
Postens nummer:
48877
Posten skapad:
2007-09-19 16:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007