transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

An attempt to design an isoluminol-hydrogen peroxidase-amplified CL that measures intracellularly produced H(2)O(2) in phagocytes: sensitivity for H(2)O(2) is not high enough to allow detection

Författare och institution:
Anna-Lena Stenfeldt (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Claes Dahlgren (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning)
Publicerad i:
Luminescence, 22
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
A technique was designed for the determination of hydrogen peroxide release. We found, however, that the isoluminol-amplified chemiluminescence technique is a suitable tool for measuring secretion of superoxide but not hydrogen peroxide. Copyright (c) 2007 John Wiley & Sons, Ltd.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
48873
Posten skapad:
2007-09-19 16:34
Posten ändrad:
2010-05-04 12:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007