transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Porphyria cutanea tarda: effects and risk factors for hepatotoxicity from high-dose chloroquie treatment

Författare och institution:
Ingrid Rossmann-Ringdahl (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för hud, plastik och öron); Rolf Olsson (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin)
Publicerad i:
Acta Derm Venereol, 87 s. 401-05
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Nyckelord:
porphyria cutanea tarda, chloroquine, phlebotomy, hepatitis C, haemochromatosis
Postens nummer:
48857
Posten skapad:
2007-09-19 16:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007