transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Early inflammatory response in soft tissue induced by titanium and calcium phosphates with different surface properties.

Författare och institution:
David Molnar (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Louise Rydén (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Anna Arvidsson (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Marco Esposito (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Christina Gretzer (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Anna Johansson (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Sham Mohammadi (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Felicia Suska (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Peter Thomsen (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för biomaterialvetenskap)
Publicerad i:
Abstract, 7th World Biomaterials Congress, Sydney, 2004,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi ->
Biomaterialvetenskap
Postens nummer:
48813
Posten skapad:
2007-09-19 14:28
Posten ändrad:
2014-01-21 16:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007