transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cytokine and Growth Factor Secretion by Human Monocytes on Titanium and Hydroxyapatite Implant Surfaces In Vitro.

Författare och institution:
Louise Rydén (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Anna Johansson (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Christina Gretzer (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Anna Arvidsson (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Peter Thomsen (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för biomaterialvetenskap)
Publicerad i:
Abstract, European Society for Biomaterials (ESB), Sorrento, Italy,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi ->
Biomaterialvetenskap
Postens nummer:
48797
Posten skapad:
2007-09-19 14:17
Posten ändrad:
2014-01-21 15:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007