transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Constructing the Understanding of Learning Organisation

Författare och institution:
Axel Targama (Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
Organizational Learning 3rd International Conference, Lancaster,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
48790
Posten skapad:
2007-09-19 13:14
Posten ändrad:
2007-11-07 13:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007