transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Engineering Knowledge, conference proceedings

Författare och institution:
Andreas Diedrich (Företagsekonomiska institutionen, Lärande och förändring)
Publicerad i:
5th International Conference Organisational Learning and Knowledge, Lancaster University, June,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
48767
Posten skapad:
2007-09-19 12:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007