transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Organizational Change in the Making – A Study of a New Attempt at Renewing Health Care in a Hospital in Sweden

Författare och institution:
Marita Fagerling (Företagsekonomiska institutionen, Lärande och förändring)
Publicerad i:
Paper for the 7th Annual Hawaii International Conference on Business, May 24-27, Honolulu, Hawaii,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
48761
Posten skapad:
2007-09-19 11:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007