transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Environmental information in the food supply system. FOI, Stockholm

Författare och institution:
Christian Fuentes (-); Annika Carlsson-Kanyama (Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK)); Anders Biel (Statsvetenskapliga institutionen & Psykologiska institutionen); Kerstin Bergström (Institutionen för hushållsvetenskap); Gunne Grankvist (-); Charlotte Lagerberg-Fogelberg (-); Helena Shanahan (Institutionen för hushållsvetenskap); Cecilia Solér (Företagsekonomiska institutionen)
Antal sidor:
117
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Fuentes C. & Carlsson-Kanyama A
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Livsmedelsvetenskap ->
Hushålls- och kostvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Food system, environmental information, food service institutions
Postens nummer:
48757
Posten skapad:
2007-09-19 11:29
Posten ändrad:
2016-08-30 12:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007