transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Politisk annonsering eller nätverkande?

Uppföljning och utvärdering av partiernas särskilda informationsinsatser till invandrarväljare vid 2002 års val

Redaktör(er):
Henry Bäck (Förvaltningshögskolan); Maritta Soininen (-)
ISBN:
1401-7199
Antal sidor:
285
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Nyckelord:
invandrare, partier, valkampanjer
Ytterligare information:
Förvaltningshögskolans rapportserie 2004:61 [OBS att länken på den angivna sidan tyvärr ej leder till detta arbete.]
Postens nummer:
48750
Posten skapad:
2007-09-19 11:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007