transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Exploring the perceptions and use of environmental information in the food system

Författare och institution:
Gunne Grankvist (-); Kerstin Bergström (Institutionen för mat, hälsa och miljö); Christian Fuentes (-); Helena Shanahan (Institutionen för mat, hälsa och miljö); Cecilia Solér (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring)
Publicerad i:
Environmental information in the food supply system, s. 31-53
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
FOI
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Livsmedelsvetenskap ->
Hushålls- och kostvetenskap
Nyckelord:
Food system, environmental information, food service institutions
Postens nummer:
48742
Posten skapad:
2007-09-19 10:31
Posten ändrad:
2016-08-30 12:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007