transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Improving the quality of life among the elderly population in the service economy

Författare och institution:
Kristian Wasén (Företagsekonomiska institutionen, Lärande och förändring)
Publicerad i:
Engineering for Global Health - Demographic Aspects. International Biopolicy Conference at the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA), September 21-22, Stockholm, Sweden,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
48721
Posten skapad:
2007-09-19 09:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007